aerius

08-12-2022 - Geen vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase. Dat was het oordeel van de...
15-10-2021 - Op de habitatkaarten wordt bijgehouden waar beschermde diersoorten en vegetaties van nature vóórkomen. De leefgebiedtypenkaart...
21-09-2021 - Bij een aanvraag van een natuurvergunning (in het kader van de Wet Natuurbescherming) is het noodzakelijk om een berekening te...

Theme picker