Welke invloed heeft het aanpassen van de habitatkaarten voor mijn bedrijf?

Gepubliceerd: 15-10-2021, gezien: 483 keer
Welke invloed heeft het aanpassen van de habitatkaarten voor mijn bedrijf?

Op de habitatkaarten wordt bijgehouden waar beschermde diersoorten en vegetaties van nature vóórkomen. De leefgebiedtypenkaart en de habitattypenkaart vormen samen de habitatkaart. Een deel van deze leefgebieden en habitattypen zijn gevoelig voor stikstofdepositie.
Die kunnen beperkend zijn voor activiteiten in de omgeving. De kaarten zijn gebaseerd op fysieke waarnemingen maar overlappen soms ook regulier agrarische gebruikte percelen.  Op gronden die agrarisch gebruikt en regulier bemest worden, kan geen stikstofgevoelig leefgebied aanwezig zijn.
In diverse provincies wordt de habitatkaart hierom geactualiseerd.

Regulier agrarisch gebruikte percelen waar zeker geen stikstofgevoelig leefgebied aanwezig is, worden verwijderd van de kaart. De gewijzigde habitatkaarten worden opgenomen in de AERIUS-rekenmodule. Hierdoor kan de met AERIUS berekende stikstofdepositie van uw bedrijf lager worden, met name bij bedrijven op korte afstand van een Natura 2000-gebied. Dat betekent echter niet dat er daardoor ook meer ruimte is voor bedrijfsontwikkeling. Dat hangt van diverse andere factoren af. Een depositieberekening met de nieuwe versie van AERIUS-calculator – die eind dit jaar verschijnt – moet daar inzicht in geven.

Auteur
Gert-Jan Festen
Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66

Theme picker