Berekenen van stikstof; zijn de aanpassingen gunstig voor de ondernemer?

Gepubliceerd: 21-09-2021, gezien: 774 keer
Berekenen van stikstof; zijn de aanpassingen gunstig voor de ondernemer?

Bij een aanvraag van een natuurvergunning (in het kader van de Wet Natuurbescherming) is het noodzakelijk om een berekening te maken met de Aerius-calculator. Met deze berekening wordt vergeleken wat de ammoniakemissie en depositie is op basis van de referentiesituatie ten opzichte van de gewenste situatie. De huidige berekeningen houden rekening met de stikstofdepositie op alle Natura 2000-gebieden waar depositie op plaats vind, hierbij geldt geen afstandsgrens. Dit is van toepassing op woningbouw, landbouw en industrie. Echter, voor infrastructurele projecten wordt alleen rekening gehouden met de stikstofdepositie tot 5 kilometer van de emissiebron.

Dit verschil in beoordeling is oneerlijk en wordt wel gezien als creatief boekhouden vanuit de overheid. Een vaste afstandsgrens voor alle emissiebronnen is eerlijker en geeft duidelijkheid. Voor iedere berekening komt binnenkort een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij een vergunningaanvraag. De maximale afstand waar rekening mee moet worden gehouden voor de berekening van stikstofdepositie is 25 kilometer vanaf de emissiebron.

Deze wijziging kan echter ook effect hebben op beoordelingen die zijn uitgevoerd op de huidige wetgeving. Hebt u een beoordeling laten maken of u vergunning plichtig bent? Laat u dan goed informeren wat de effecten en zeker ook wat de mogelijkheden zijn van deze aangepaste regelgeving.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker