Geen bouwvrijstelling stikstof: hoe kunt u vertraging voorkomen?

Gepubliceerd: 8-12-2022, gezien: 819 keer
Geen bouwvrijstelling stikstof: hoe kunt u vertraging voorkomen?

Geen vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase. Dat was het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vrijstelling is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Per bouwproject moet bekeken worden hoeveel stikstof er vrijkomt. Dan wordt de bouwvergunning afgegeven of moet een natuurvergunning worden aangevraagd.

Hoeveelheid stikstof
Voorafgaand aan elk bouwproject moet worden aangetoond dat er geen toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden kan optreden. Gedurende het bouwproces en door het gebruik van het bouwwerk. Daarvoor is het noodzakelijk om alle stikstofbronnen in beeld te brengen en met de AERIUS Calculator de stikstofdepositie te berekenen. Dit wordt de Voortoets genoemd.

Minder dan 0,005 mol
Is de stikstofdepositie minder dan 0,005 mol, dan zijn de gevolgen niet significant. De benodigde vergunningen kunnen dan gewoon verleend worden. Het aanleveren van AERIUS-berekeningen en de Voortoets zijn in dit geval voldoende.

Natuurvergunning bij toename stikstofdepositie
Is er wel een aanzienlijke toename van stikstofdepositie, dan moet eerst een natuurvergunning worden aangevraagd. Deze natuurvergunning kan worden verleend als de depositietoename van het bouwproject gemitigeerd wordt door elders stikstofemissies te verlagen, het zogenaamde extern salderen. Dit kan door ‘stikstofrechten’ te leasen of kopen van een andere ondernemer. 

Stikstofruimte beschikbaar stellen
Een ondernemer met stikstofrechten (bijvoorbeeld een agrarisch ondernemer) kan dus middels verleasen of verkopen wél stikstofruimte aan een ander (bijvoorbeeld iemand met bouwplannen) beschikbaar stellen. Met een zogenaamde Passende Beoordeling moet worden aangetoond dat per saldo de stikstofdepositie op geen enkel stikstofoverbelast Natura 2000-gebied zal toenemen.

Lever berekeningen tijdig aan  
Om vertraging van bouwprojecten te voorkomen, is het noodzakelijk om tijdig de juiste AERIUS-berekeningen op te stellen en aan te leveren, met een Passende Beoordeling. En houd hier tijdens de planfase al rekening mee. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet ook al zeker zijn dat er geen significante toename van stikstofdepositie zal optreden. De adviseurs van Rombou en Flynth kunnen u hierin ondersteunen. We brengen alle stikstofbronnen in kaart en voeren de AERIUS-berekeningen (Voortoets) uit. En is extern salderen noodzakelijk? Dan kunnen we u daarbij begeleiden.

Meer informatie of vragen?
Wilt u een lease- of verkoopovereenkomsten op laten stellen? Een Passende Beoordeling maken voor het indienen van een vergunning? Of bent u op zoek naar juridische ondersteuning? Onze adviseurs staan voor u klaar. Samen brengen we de mogelijkheden voor de realisatie van uw (bouw)plannen in beeld en bepalen we een passende (stikstof)strategie. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs bedrijfslocatie.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker