Van grupstal naar moderne ligboxenstal

Gepubliceerd: 21-03-2022, gezien: 1633 keer

Fam. Bekx, Lierop (Brabant)

Van grupstal naar moderne ligboxenstal

De familie Bekx in Lierop huisvest en melkt al decennialang hun koeien in een 40 stands grupstal. Zoon Ton heeft 10 jaar geleden de eerste stap gezet voor het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal en jongveestal.  In 2014 is de keuze gemaakt om eerst de jongveestal (potstal) te bouwen. Op deze manier kon al het vrouwelijk jongvee worden aangehouden en was goede huisvesting hiervoor geborgd. Tevens kon de fam. Bekx rustig het aantal melkkoeien laten groeien naar de gewenste situatie. Dit ging gepaard met het houden van melkkoeien in de andere stal. Hierdoor moesten de melkkoeien dus wel twee keer per dag van de andere stal naar de grupstal lopen om te kunnen worden gemolken. 

In 2020 zijn de gesprekken met Flynth – Rombou over de mogelijkheden voor de bouw van de nieuwe melkveestal ten behoeve van bijna 90 melkkoeien weer opgepakt. Eerst werden de mogelijke kostbesparingen van de bouw in beeld gebracht, zonder dat de capaciteit, diewelzijn of diergezondheid in het gedrang kwam. Tegelijkertijd werd door Flynth uitgezocht hoe gebruik te kunnen maken van de MIA/VAMIL regeling en de stal te laten certificeren voor de Maatland Duurzame Veehouderij.

Mede door het samenbrengen van de expertises van Flynth – Rombou en de onvoorwaardelijke doorzettingsvermogen van de fam Bekx, resulteerde het totale plan op goedkeuring en financiering van de bank.

Eind 2021 is gestart met de bouw van de nieuwe melkveestal en is momenteel nog in aanbouw. Bijna kunnen de melkkoeien de eerste stappen hierin zetten, om deze volledig in gebruik te gaan nemen.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker