Mag ik een afrastering als bescherming tegen wolven plaatsen?

Gepubliceerd: 29-01-2023, gezien: 633 keer
Mag ik een afrastering als bescherming tegen wolven plaatsen?

In het bestemmingsplan voor het buitengebied zijn regels opgenomen voor het bouwen. Denk daarbij aan een schuur of een woning, maar ook aan andere bouwwerken.
Een blijvende afrastering van enige omvang die steun vindt in de grond wordt door veel gemeentes als bouwwerk gezien. Enige omvang is meer dan palen met draad. Dus denk aan palen met afrastering of hekwerk ertussen. Het maakt uit of de afrastering binnen een bouwvlak of daarbuiten wordt geplaatst. Buiten het bouwvlak geldt vaak een maximale bouwhoogte van één meter. Voor een ‘erf- of perceel afscheiding’ tot maximaal 1 meter hoog geldt landelijk een vrijstelling van de vergunningplicht.
Voor het plaatsen van een hogere afrastering zal in veel gevallen wel een omgevingsvergunning-bouwen aangevraagd moeten worden waarbij tevens wordt beoordeeld of afgeweken kan worden van het bestemmingsplan.  

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker