Wet Kwaliteitsborging bouw

Gepubliceerd: 30-08-2022, gezien: 702 keer
Wet Kwaliteitsborging bouw

Met de invoering van de omgevingswet treedt per 1 januari 2023 ook de Wet Kwaliteitsborging bouw in werking (Wkb). Met de Wkb streeft de overheid naar verbetering van bouwkwaliteit en verminderen van faalkosten. De gemeente toetst of het bouwplan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van welstand. Een door de opdrachtgever aangestelde en betaalde gecertificeerde kwaliteitsbeheerder toetst of het plan voldoet aan het bouwbesluit. Alle bouwpartners zorgen dat hun deel voldoet aan de voorschriften.

Alle bouwonderdelen worden onder toeziend oog van de kwaliteitsborger gedocumenteerd en onafhankelijk beoordeeld. Na afronding wordt het dossier overlegd aan de gemeente waarna het gebouw in gebruik mag worden genomen. Als de Wkb inwerking treed zal deze in eerste instantie alleen van toepassing zijn voor bouwwerken met een laag veiligheidsrisico, waaronder loodsen en stallen. De aanvraag en realisatie worden geborgd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. 

Auteur
Gert-Jan Festen
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66

Theme picker