Geitehâlderij Mts Wiarda Galama open dag in Raerd

Gepubliceerd: 1-09-2022, gezien: 913 keer
Geitehâlderij Mts Wiarda Galama open dag  in Raerd

Vanaf begin dit jaar melken Hanny en Atte, ongeveer 1100 melkgeiten met een 80-stands carrousel. Om dit te vieren houden zij op zaterdag 24 september aanstaande een open dag om de nieuwe bedrijfsvoering aan iedereen te laten zien.

Vergunning verleend ondanks geitenstop
Rombou heeft Atte en Hanny geholpen bij alle vergunningen die nodig waren om, om te schakelen van melkkoeien naar geiten. Dat was geen gemakkelijke opgave. In Friesland en in de gemeente waren bij aanvang van de procedures nog geen geitenstop  van kracht. Gaandeweg veranderde dat.  Tegelijk met de aanvraag voor Wiarda werden in dezelfde gemeente drie andere aanvragen ingediend voor omschakeling naar geitenhouderij. Voor de gemeenteraad en het college was dit de aanleiding om hierover vragen te stellen.  

Openbare raadsvergadering
Gemeenteraad en wethouder verdienen lof voor de manier waarop zij dit hebben gedaan. De geitenstop is in een openbare raadsvergadering behandeld. Zo konden de innitatiefnemers en andere belanghebbenden ook hun inbreng hebben. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten waarbij de stop wordt afgekondigd in een geheime vergadering. Alle lof ook voor Atte en de andere insprekers voor het inspreken op de vergadering en het toelichten van de plannen. Uitkomst: aanvragen ingediend voor de invoering van de stop zouden netjes behandeld worden. De vergunning is kort daarna verleend, vanuit de omgeving zijn hierop geen zienswijzen ingediend. Mede dankzij Atte en Hanny die vertegenwoordigers van het dorp steeds betrokken hebben bij de plannen.

Melkgeitenhouderij onder het vergrootglas
De laatste jaren is er veel aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen. In voorlopige onderzoeksresultaten worden met name geitenhouderijen er vaak uitgelicht. Vergunningen voor melkgeitenhouderijen worden daarom nog maar mondjes maat afgegeven. Bij omwonenden heerst vaak zorg over de kans op Q-koorts en longontsteking. Bij ondernemers die willen omschakelen naar melkgeiten kijken we eerst scherp of wij daar zelf risico’s verwachten voordat we verder gaan. Plannen waarbij de afstand tot de buren groot genoeg is en waar de ondernemer zelf preventieve maatregelen neemt hebben plannen een grotere kans van slagen. De gemeente en de omgevingsdienst waren het met ons eens dat de risico’s voor volksgezondheid bij Wiarda zeer beperkt waren, de vergunning is daarom dus verleend.

Mede gezien de lastige discussies rondom geiten zijn wij erg trots op het bereikte resultaat en het feit dat Atte en Hanny nu daadwerkelijk aan het melken zijn. Wij wensen hen een hele succesvolle toekomst toe!

We nodigen daarom ook iedereen uit om op zaterdag 24 september een kijkje te komen nemen op dit mooie bedrijf in Raerd.

Auteur
Bram Scheurwater
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65

Theme picker