Ontwikkelen met intern salderen

Gepubliceerd: 6-09-2019, gezien: 816 keer

Nu de PAS is afgeschoten door de Raad van State wordt steeds duidelijker wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van het bedrijf.

Ontwikkelen met intern salderen

De optie met de grootste kans van slagen is ontwikkeling door middel van intern salderen. Bij intern salderen wordt de inrichting verandert waarbij de stikstofdepositie gelijk blijft of afneemt.

Door emissiearme systemen in te passen kan bijvoorbeeld in de melkveehouderij de ammoniak emissie per dierplek gehalveerd worden ten opzichte van traditionele huisvesting. Traditionele roostervloeren voor melkvee hebben een emissiewaarde van 13,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. Onder de emissiearme systemen zijn meerdere systemen met een emissiewaarde van 6,0 en 7,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. Deze emissiearme vloeren zijn ook goed in te passen in bestaande stallen.

 

Bij vleeskalveren en geiten kan door inpassingen van een luchtwassysteem de emissie per dierplek flink gereduceerd worden ten opzichte van traditionele huisvesting (30-90%). Voor vrouwelijk jongvee, zoogkoeien, vlees- en fokstieren en schapen zijn nog geen emissie reducerende systemen erkend.

Auteur
Gert Elling
Manager / Adviseur Bouw
06-51 36 34 67

Theme picker