Opkoopregelingen veehouderij

Gepubliceerd: 21-10-2021, gezien: 1297 keer
Opkoopregelingen veehouderij

Aan het einde van het jaar wordt de 2e tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) open gesteld. Begin 2022 gaat de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) open.

Er zijn twee opkoopregeling op komst, wat zijn de voorwaarden?

Aan het einde van het jaar wordt de 2e tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) open gesteld. Begin 2022 gaat de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) open.

Voor de Lbv komen melkvee-, varkens- en pluimveehouders in aanmerking met ‘een zeker niveau van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden’. Een concrete drempelwaarde is nog niet vastgesteld. Landbouwgronden van stoppende bedrijven hoeven niet worden opgekocht. Wel worden de productie- of fosfaatrechten (grotendeels) ingenomen en doorgehaald. Totaal is er voor de 1e tranche 720 miljoen beschikbaar, waarbij per sector een subsidieplafond wordt gehanteerd.

De MGO blijft gericht op de reductie van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De voorwaarden uit de 1e tranche van de MGO worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het is de vraag of de ‘strakke’ eis van gemiddeld minimaal 2 mol N/ha/jr op alle hectares stikstofgevoelige natuur gelegen binnen een afstand van 10 kilometer door een veehouderij blijft gelden.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker