Serieus kijken naar combinaties van emissietechnieken

Gepubliceerd: 12-08-2021, gezien: 688 keer
Serieus kijken naar combinaties van emissietechnieken

Net als de hele veehouderij heeft de melkveehouderij nadrukkelijk te maken met de stikstofproblematiek. Eén van de aandachtspunten is ammoniakemissie vanuit de stal. Duurzame oplossingen moeten het streven zijn met behoud van rendement.

De ammoniakemissie vanuit de melkveehouderij draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale ammoniakuitstoot door de landbouw. Een hoge reductie van emissies heeft dus veel invloed op de totale ammoniakuitstoot. De wetgeving maakt dat veehouders brongerichte technieken toepassen, met name speciale roostervloeren, in plaats van zogenoemde ‘end-of-pipe’-technieken zoals luchtwassers. Dat is begrijpelijk maar het is de vraag of dit op lange termijn voldoende verlaging van de ammoniakemissie oplevert.

Er worden al wel stappen gezet, bijvoorbeeld door een luchtwasser naast de brongerichte technieken in te zetten. Die zuigt een deel van de stallucht onderlangs af, juist waar een groot van de ammoniaklucht zit. Het geeft zeker een hogere reductie; de mate waarin is nog even afwachten.

De technieken zijn aanwezig om dit verder door te voeren. Ze zijn alleen nog niet officieel erkend. Bovendien is niet iedereen voorstander van de ‘end-of-pipe-technieken. Ze hebben een imagoprobleem onder andere vanwege het energieverbruik. Maar er zijn grote stappen mee te zetten aangezien luchtreinigingstechnieken die alle stallucht reinigen de meeste ammoniakreductie realiseren.

Dit soort toepassingen vragen wel een andere manier van ventileren. Vanwege onderdruk moeten stallen letterlijk luchtdicht zijn, maar dat biedt ook voordelen. Denk aan het conditioneren van de stallucht door het koelen van stallucht in combinatie met een goed geïsoleerde stal. Dat is belangrijk aangezien de zomers steeds warmer worden. Bekend is dat hitte een negatieve invloed heeft op de melkproductie en gezondheid van de koeien. Het één kan het ander dus versterken. Ook daarover is in de loop der jaren veel kennis opgedaan.

Een combinatie van technieken wordt misschien als complex ervaren maar het biedt veel kansen. Uiteindelijk gaat het om het financiële rendement, de duurzaamheid van de investeringen en de toekomstige weerbaarheid van de onderneming. Het is interessant om deze opties eens tegenover elkaar te zetten.

Auteur
Henk Altena
Adviseur Bouw
06-53 55 32 89

Theme picker