Vergunningsplicht intern salderen op de lange baan

Gepubliceerd: 2-11-2023, gezien: 1367 keer
Vergunningsplicht intern salderen op de lange baan

Wij houden goed in de gaten wat er gebeurt met de regels over vergunningsplicht bij intern salderen. Vergunningsplicht voor intern salderen zien wij niet als een beperking, maar als kans om een NB-vergunning te kunnen krijgen. Helaas is er recent bekend geworden dat de vergunningplicht voor intern salderen wordt uitgesteld.

Het alternatief was extern salderen, maar sinds 1 juli 2023 ligt dit ook stil. Alle natuurgebieden moeten opnieuw worden beoordeeld en tot die tijd is het onzeker wanneer natuurvergunningen worden afgegeven.

De enige manier om een stikstof brief van de provincie te krijgen, is het aanvragen van een positieve weigering. Helaas is dit geen definitieve vergunning, maar het laat wel zien dat er aan de huidige regelgeving wordt voldaan. Als een positieve weigering wordt aangevraagd, is het verstandig om een milieumelding te doen of milieuvergunning aan te vragen. Zo sluit de milieu vergunde situatie aan bij de positieve weigering en de situatie op het bedrijf. Soms is alleen een milieumelding of een milieuvergunning ook voldoende. Het kan dan raadzaam zijn, om toch een voortoets te doen met betrekking tot stikstof.

Voor nu is het aanvragen van een positieve weigering of het doen van voortoets stikstof, beide met een melding of een vergunning, het hoogst haalbare wat er gedaan kan worden op het gebied van stikstof. Wetende dat een positieve weigering geen onherroepelijke vergunningen is.

 

Auteur
Jorrit Jan Mulder
Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847

Theme picker