Uitstel van de Omgevingswet

Gepubliceerd: 17-02-2022, gezien: 975 keer
Uitstel van de Omgevingswet

Heeft het uitstellen van de Omgevingswet invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden op mijn bedrijf?

Het gebruik van gronden en gebouwen is vastgelegd in een bestemmingsplan. Het wijzigen van de bestemming is mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. Voor binnenplanse wijzigingsmogelijkheden geldt een beperkte toetsing door B&W op basis van in het plan genoemde voorwaarden.  

De Omgevingswet moet de fysieke leefomgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu aan elkaar koppelen en overzichtelijker maken. De huidige systematiek van procedures gaat daarom sterk wijzigen. De mogelijkheid om het bestemminsplan te wijzigen vervalt. Zo zal de huidige binnenplans wijzigingsmogelijkheid niet worden overgenomen maar worden onder gebracht in de omgevingsplanactiviteit.

De Omgevingswet is voor de derde keer uitgesteld omdat in de praktijk de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven in gevaar kan komen. Het uitstel betekent eenvoudig weg dat er nog langer gebruik gemaakt kan worden van de huidige procedures.

Na invoering van de Omgevingswet zal er een zekere periode van gewenning nodig zijn voordat alle procedures weer soepel worden doorlopen. Vooral bij gecompliceerde besluiten kunnen in de begin periode vertragingen optreden. U kunt dit voor zijn door nu uw procedure op te starten zodat het ontwerp ter inzage heeft gelegen voordat de Omgevingswet in werking treedt.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met uw adviseur van Rombou.

Auteur
Gert-Jan Festen
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66

Theme picker