Uw stikstofsituatie inzichtelijk

Gepubliceerd: 24-03-2020, gezien: 488 keer

Nu het coronavirus het nieuws domineert, is het logisch dat het stikstofdebat naar de achtergrond verdwijnt. Stikstof is een echter belangrijk aspect bij verlening van natuurvergunningen.

Uw stikstofsituatie inzichtelijk

Nu en in de toekomst. Als de activiteiten van uw bedrijf stikstofdepositie veroorzaken, is een goede natuurvergunning een van de pijlers onder het bedrijf. Een natuurvergunning verschaft rechten om activiteiten uit te voeren. Een goede natuurvergunning is bovendien een voorwaarde voor verschillende financieringen, subsidies en toeslagen.

 

Natuurvergunning weer aan te vragen

Na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 lag het aanvragen van natuurvergunningen een hele tijd stil. Sinds 13 december 2019 is het weer mogelijk om een natuurvergunning aan te vragen. Provincies geven natuurvergunning af voor activiteiten met effecten (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden. Belangrijkste voorwaarde voor een vergunning: geen toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Dat kan met intern of extern salderen. Of een aanvraag natuurvergunning in uw situatie mogelijk is, brengen we graag voor u in kaart!

 

Persoonlijk adviesgesprek

Onze dienstverlening is momenteel digitaal ingericht. Een van onze adviseurs is u graag – telefonisch en/of online – van dienst. We bespreken uw vergunde, feitelijke en gewenste situatie en brengen we uw ‘ammoniakrechten’ in kaart. Ook kijken we waar voor uw bedrijf de kansen en de bedreigingen liggen. U ontvangt van ons een advies op maat.

 

Maak nu een afspraak, wij helpen u graag.

Auteur
Joost Overbeek
Directeur/Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker