(Ver)leasen stikstofruimte?

Gepubliceerd: 23-10-2020, gezien: 299 keer
(Ver)leasen stikstofruimte?

Stikstofruimte kan verleast worden bij bedrijven met stikstofdepositie (ammoniakemissie) waarvoor wel de benodigde vergunningen verleent zijn en (stal)capaciteit gerealiseerd is, maar niet (geheel) benut wordt. In de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en in Overijssel is het al mogelijk om gebruik te maken van deze leasemogelijkheid. De overige provincies zullen later volgen. 

Stikstof leasen is een vorm van extern salderen voor werkzaamheden met tijdelijke stikstofdepositie. Denk hierbij aan de bouw van een woning of het houden van een evenement. 
Bij leasen moet ook rekening gehouden worden met een eerste afroming van 30% van het depositie-gevende bedrijf. Als de leaseperiode afgelopen is mag het depositie gevende bedrijf in principe de gehele stikstofruimte weer benutten. 

Ten opzichte van extern salderen zijn er wel aanvullende voorwaarden:
•    Leasen van stikstof kan voor maximaal 2 jaar;
•    Tussen het stikstofgevende en stikstofontvangende bedrijf dient een overeenkomst te zijn afgesloten; 
•    Het stikstofgevende bedrijf dient het buiten gebruik stellen van de betreffende stikstof activiteiten te waarborgen.  

Advies
Verleasen van stikstofruimte kan financieel interessant zijn voor bedrijven die de stallen tijdelijk of deels leeg hebben staan. Wij kunnen u helpen bij de overeenkomst. Van belang is dat wordt nagegaan, of het vergunning technisch gezien gegarandeerd is dat de saldogever na de verlease periode weer 100% van zijn of haar oorspronkelijke stikstofruimte kan gebruiken. Overweegt u de optie van verleasen, neem dan gezien de complexiteit contact op met één van onze specialisten.
 

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker