Extern salderen, kan dit nog?

Gepubliceerd: 28-02-2022, gezien: 1299 keer
Extern salderen, kan dit nog?

Onder extern salderen wordt verstaan de verplaatsing van vergunde ammoniakemissie. In de volksmond wordt gesproken over verkoop of aankoop van stikstofrechten.
Begin februari heeft Overijssel de mogelijkheid tot extern salderen opgeschort. Dit in verband met een uitspraak van de Raad van State in november 2021 waaruit blijkt dat de onderbouwing om extern salderen toe te kunnen passen juridisch onvoldoende is. Bij extern salderen moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de daling van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden wordt bereikt. Overijssel heeft besloten om deze onderbouwing spoedig op te stellen zodat extern salderen kan worden hervat. Mogelijk volgen andere provincies deze strategie.

Momenteel wordt beperkt gehandeld. De locatie van (ver)koop is met name van belang voor prijsvorming. Locaties dichtbij Natura 2000-gebieden of gebieden waar veel vraag en weinig aanbod is zal de prijs doen stijgen. Het is verstandig om bij (ver)koop een overeenkomst te gebruiken waarbij risico’s voor beide partijen zijn vastgelegd. Laat je hierover informeren alvorens over te gaan tot een goede deal!

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker