Extern salderen met veehouderijen: hoe zit dat in elkaar?

Gepubliceerd: 27-08-2020, gezien: 555 keer
Extern salderen met veehouderijen: hoe zit dat in elkaar?

In december 2019 hebben de meeste provincies de beleidsregels voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Die beleidsregels gaan ook over extern salderen. Voor de provincies bestond echter nog geen mogelijkheid om een natuurvergunning op basis van extern salderen met een veehouderij te verlenen zolang nog onduidelijk was of er een koppeling zou komen met dier- en fosfaatrechten.

Minister Schouten gaat in haar brief van 7 februari 2020 nader in op extern salderen. Er komt géén koppeling tussen ammoniak (stikstof) en dier- en fosfaatrechten bij overeenkomsten tussen veehouderijen. Enkel bij opkoop door de overheid worden productierechten doorgehaald. Als alternatief voor verkoop van stikstofrechten wordt de mogelijkheid onderzocht om stikstofruimte te verleasen voor tijdelijke activiteiten.

Belangrijk: de regierol wordt bij de provincies neergelegd. Cruciaal is dat een aanvraag voor extern salderen binnen de gebiedsgerichte aanpak moet passen. Daarmee wordt ongericht en ongewenst opkopen voorkomen. Hoe dat vorm krijgt is nog niet bekend. Er is dus wel iets meer duidelijkheid, maar externe saldering is nog steeds niet mogelijk!

Wel is het mogelijk om alvast uw stikstofsituatie in beeld te brengen en eventuele geïnteresseerde partijen te polsen. Vanuit Rombou-Flynth bieden we de mogelijkheid om in spreekuur uw persoonlijke situatie door te nemen (meer informatie: www.flynth.nl/stikstof).

Auteur

Theme picker