Het openbaar maken van locatiegegevens PAS-meldingen

Gepubliceerd: 25-02-2021, gezien: 981 keer
Het openbaar maken van locatiegegevens PAS-meldingen

Door de uitspraak van Raad van State moeten de locatiegegevens van de zogenaamde PAS-meldingen openbaar gemaakt worden.

Sinds de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was een PAS-melding voor veel bedrijven genoeg in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).
Dit waren de bedrijven met in eerste instantie een stikstofdepositie van <1,0 mol. Het onderuithalen van het PAS op 29 mei 2019 heeft enorme impact gehad op de boerenbedrijven.
Omdat de PAS-meldingen geen juridische status heeft, heerst er sindsdien bij deze bedrijven veel onzekerheid. Nu is voor alle activiteiten met een toename in stikstofuitstoot t.o.v. de referentiesituatie een aanvraag bij de provincie nodig om een natuurvergunning te krijgen.
De overheid biedt wel een mogelijkheid om de eerder gedane PAS-meldingen te legaliseren, om zo tegemoet te komen aan mensen die naar eer en geweten gehandeld hebben. Deze bedrijven moeten uiterlijk 30 april 2021 de gegevens bij RVO hebben ingediend.

Voor alle bedrijven die een PAS-melding hebben ingediend heeft de MOB een Wob-verzoek bij het ministerie van LNV ingediend. De MOB wil niet alleen de PAS-meldingen, welke door het ministerie zijn toegestuurd, maar ook de locatiegegevens. Daarom heeft de MOB bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingediend om deze gegevens te verkrijgen.

Nadat eerst de Rechtbank Noord-Nederland de MOB in het gelijk heeft gesteld, heeft nu ook de Raad van State beoordeeld dat er geen weigeringsgronden zijn die tegen het belang van openbaarmaking opwegen.

Zodoende moeten de locatiegegevens van de PAS-melders alsnog door de minister openbaar gemaakt worden.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker