Intern salderen: versoepeling, maar meer verantwoordelijkheid voor ondernemers

Gepubliceerd: 12-02-2021, gezien: 1112 keer
Intern salderen: versoepeling, maar meer verantwoordelijkheid voor ondernemers
Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State in een uitspraak over een veehouderij aan Logtsebaan bepaald dat voor een verandering van een bedrijf waarbij de stikstofdepositie intern wordt gesaldeerd geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is. De provincies moeten daarom hun beleid aanpassen. Op 11 februari zijn de provincies met een eerste reactie gekomen. Daarin geven zij wat de gevolgen zijn voor lopende vergunningprocedures.

 

Lopende aanvragen voor intern salderen
Aanvragers van een natuurvergunning met intern salderen krijgen de keuze om hun ‘aanvraag in te trekken’ of een ‘besluit positieve weigering’. Bij intrekken hoeven geen leges betaald te worden, bij een besluit met positieve weigering kunnen mogelijk wel leges worden geheven (dit verschilt per provincie en mogelijk ook of de aanvraag voor of na 1-1-2020 is ingediend).

(Lopende) aanvragen voor extern salderen
Voor de (lopende) aanvragen met extern salderen of het verleasen van stikstofruimte veranderd er niets. Deze worden volgens de bestaande afspraken afgehandeld.

Overzicht stikstof
Doordat er bij intern salderen geen vergunning meer nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming hebben de provincies waarschijnlijk ook minder zicht over de actuele stikstofsituatie van de bedrijven. Voor de agrarische sector industrie en medeoverheden is dit wel van belang. De provincies willen samen met deze sectoren verder onderzoeken hoe beter inzicht in stikstofsituatie kan worden verkregen.

Gevolgen PAS-melders
De uitspraak heeft geen gevolgen voor de legalisatie van de PAS-melders. Het blijft van belang dat deze PAS-meldingen gelegaliseerd worden. Hiervoor moeten de noodzakelijke gegevens uiterlijk 30 april 2021 aangeleverd zijn bij de RVO. Het kan zijn dat uw PAS-melding ‘lager uitvalt qua stikstof’ dan de referentiesituatie in het kader van de Wet natuurbescherming. In dat geval is sprake van intern salderen en is geen vergunning nodig.

Conclusie
Ondernemers krijgen meer handelingsvrijheid bij intern salderen. Het is niet meer nodig om  een natuurvergunning aan te vragen bij elke verandering van stalsysteem of dier(aantal)len.  Er komt daardoor wel meer verantwoordelijkheid te liggen bij de ondernemer: de stikstofdepositie mag niet toenemen en de ondernemer moet dit steeds kunnen aantonen.  Het is dus belangrijk dat de stikstofsituatie van het bedrijf goed in beeld is.

Vragen
Wilt u uw stikstofsituatie goed in beeld hebben of uw PAS-melding legaliseren? Rombou helpt u bij het verschaffen van inzicht in een helder overzicht van de vergunde ammoniakemissie met stikstofsituatie en de mogelijkheden voor de toekomst.

Ondernemen is vooruitkijken, daar helpen wij u bij! Vraag naar de mogelijkheden bij uw adviseur van Rombou of via het algemene nummer 088-236 8236

 

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker