Moet ik voor mijn veehouderij een melding doen bij RVO om voor mijn bedrijf een vergunning voor de Wet natuurbescherming (Wnb) te krijgen?

Gepubliceerd: 27-08-2020, gezien: 1503 keer
Moet ik voor mijn veehouderij een melding doen bij RVO om voor mijn bedrijf een vergunning voor de Wet natuurbescherming (Wnb) te krijgen?

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan over vrijstelling van de vergunningplicht op basis van het PAS voor activiteiten met stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Het PAS mag niet gebruikt worden om een vergunning te verlenen en ook niet om een bedrijf vrij te stellen van de vergunningplicht.

Bedrijven die tijdens het PAS een PAS-melding hebben gedaan kunnen in aanmerking komen om deze te laten legaliseren. De overheid wenst allereerst inzicht te krijgen in de omvang van de benodigde stikstofruimte voor alle PAS-melders. Hiervoor zijn PAS-melders gevraagd om zich nogmaals te melden bij RVO voor 1 oktober.

Indien u een geldige Wnb-vergunning heeft hoeft u zich niet te melden bij RVO. Indien u geen Wnb-vergunning en geen PAS-melding hebt gedaan, dan is het verstandig om te inventariseren wat de huidige situatie is en of het voor uw huidige veehouderij nodig is om een Wnb- vergunning aan te vragen.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker