Snelle beslissers hebben voorrang bij de Lbv+ regeling

Gepubliceerd: 10-07-2023, gezien: 497 keer
Snelle beslissers hebben voorrang bij de Lbv+ regeling

De stoppersregelingen zijn inmiddels bekend gemaakt en het advies is om snel te beslissen of u wilt deelnemen. In dit artikel leest u waarom.

Allereerst zijn er twee regelingen voor de veehouderij; de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv+-regeling. Deze laatste is voor de piekbelasters en worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is. Hierdoor is het belangrijk om snel in te schrijven wat per 3 juli mogelijk is. Bereid u goed voor op deze beslissing.

Sinds 12 juni kunt u met een rekentool beoordelen of u piekbelaster bent. Deze tool berekent de stikstofvracht van uw veehouderijlocatie op basis van de gemiddelde veestapel van 2021.

Een aantal factoren zijn belangrijk om erachter te komen of uw onderneming als piekbelaster wordt beoordeeld. De afstand tot stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, de grootte daarvan en de veestapel in 2021 zijn belangrijk. Heeft u een bedrijf met veel vee, maar zit u op grote afstand van een stikstofgevoelig natuurgebied? Dan bent u wellicht piekbelaster. Terwijl een bedrijf met honderd grootvee-eenheden dat niet is, ondanks dat dit bedrijf wel op 200 meter afstand zit.

Indien u in aanmerking komt is er een vergoeding voor gebouwen maar niet voor alle bedrijfsgebouwen. Alleen vierkante meters van uw stal waarin dieren zijn gehuisvest tellen mee.

Om deel te nemen aan de regeling levert u ook eventuele productierechten in. De prijs voor productierechten is op 3 juli vastgesteld en tijdens het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Indien u voor de Lbv+- regeling in aanmerking komt als piekbelaster zijn er enkele verschillen als het gaat om de extra vergoedingen ten opzichte van de Lbv-regeling. Dit zijn onder andere een hogere vergoeding voor de stallen en een sloopvergoeding.

Schrijft u zich in voor de regeling dan is dit het startschot van een proces om tot een afspraak te komen binnen zes maanden. Komt er geen afspraak binnen deze termijn, dan wordt de beschikking ingetrokken. Bij te weinig capaciteit aan zaakwaarnemers vanuit het ministerie kan de minister de beschikking tijdelijk verlengen.
Gedurende de periode van deze zes maanden is het belangrijk om mogelijke fiscale gevolgen te inventariseren zodat u op een gedegen basis een definitieve beslissing kunt nemen. Het is in uw  belang om het betalen van belasting te beperken door bijvoorbeeld investeringsplannen te maken. Hierbij is afstemming met uw fiscaal adviseur van belang.

Laat u gedurende dit traject goed begeleiden en kom in actie om te kunnen beoordelen of u piekbelaster bent en wat voor u op dit moment de mogelijkheden zijn.

Auteur
Harry Kalfsbeek
Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31

Theme picker