Waarom zou ik tijd moeten steken in het inzien van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dat van toepassing is op mijn eigendommen?

Gepubliceerd: 27-10-2022, gezien: 696 keer
Waarom zou ik tijd moeten steken in het inzien van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dat van toepassing is op mijn eigendommen?

Indien u eigenaar bent van grond, een woning of een bedrijf  (agrarisch of niet-agrarisch) in het buitengebied, is een nieuw bestemmingsplan altijd belangrijk voor u. De bepalingen en regels uit een bestemmingsplan zijn de komende (circa) 10 jaar bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van uw locatie. Ook zijn er regels voor bouwen en de omvang en vorm van het bouwperceel opgenomen.

Het is daarom van belang dat u controleert of het nieuwe bestemmingsplan voldoende ruimte biedt voor de ontwikkeling van uw locatie. Is het bouwperceel voldoende groot en hoe is het ingetekend?   

Wat betekenen de regels over stikstofdepositie voor uw eventuele plannen? In verband met eventuele toekomstige uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf is het van belang om te controleren of alle grond aangemerkt (blijft) worden als bebouwbaar met glasopstanden. Wat zijn de mogelijkheden voor nevenactiviteiten en functieverandering? Daarnaast kunnen ontwikkelingen in de omgeving van invloed zijn op uw bedrijf. 

Auteur
Robert Duijvestijn
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker