Zijn de stoppersregelingen woest aantrekkelijk?

Gepubliceerd: 23-06-2022, gezien: 1341 keer
Zijn de stoppersregelingen woest aantrekkelijk?

De minister van Stikstof wil de beoogde stikstofreductie snel realiseren mede door een ‘woest aantrekkelijk’ aanbod voor veehouders om te stoppen met activiteiten in relatie tot vee.

Momenteel werkt ze aan twee regelingen: de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte opkoop en beëindiging (MGA-2). De LBV is voor veehouderijen met productierechten. Andere economische activiteiten zijn mogelijk op de bedrijfslocatie en op een andere locatie mag de veehouderij worden voortgezet.

De MGA-2 is ontwikkeld om piekbelasters aan te kopen of te laten beëindigen. Dit is ook voor veehouderijen zonder productierechten. Ook met deze regeling is het mogelijk verder te gaan met de activiteiten op een andere locatie.
Op basis van de internetconsultatie wordt de concept-regeling aangepast. Zodra dit bekend is kan pas worden beoordeeld of deze regelingen wel echt zo aantrekkelijk zijn voor uw bedrijf.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) 

Met de LBV kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of locatie vrijwillig beëindigen. Het ministerie trekt 270 miljoen euro uit voor de opkoop van melkveebedrijven, 115 miljoen euro voor kippen- en kalkoenenbedrijven en 115 miljoen euro voor varkensbedrijven. Volgens de conceptregels is voorwaarde dat melkveebedrijven 95% van hun in 2021 benutte productierecht moeten inleveren en pluimvee- en varkensbedrijven 80%. Voor de doorgehaalde productierechten wordt een marktconforme vergoeding betaald en een vergoeding voor het waardeverlies van de productiecapaciteit. Ten opzichte van de eerdere saneringsregeling Varkenshouderijen gaat deze vergoeding van 65% naar 100%. 

50 mol stikstof per jaar 

Voor de regeling komen bedrijven in aanmerking met een berekende stikstofdepositie (via Aerius) van 50 mol stikstof per jaar op een stikstofgevoelig natuurgebied. 
Beide stoppersregelingen (LBV en MGA-2) zijn nu als concept-regeling gepubliceerd. Iedereen kan tot 13 juni 2022 zijn of haar reactie bij het ministerie van LNV aanleveren.  

Uw eigen situatie  

De concept-tekst van de regelingen biedt al heel wat aanknopingspunten om voor uw eigen situatie een eerste globale afweging te maken. Vanzelfsprekend kunt u dit bespreken met één van onze adviseurs bij Rombou.   

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker