Een veehouderij in de buurt gaat stoppen. Ik wil de stikstofrechten overnemen. Welke eisen gelden er?

Gepubliceerd: 20-08-2020, gezien: 614 keer
Een veehouderij in de buurt gaat stoppen. Ik wil de stikstofrechten overnemen. Welke eisen gelden er?

Met het overnemen van stikstofrechten van een andere veehouder kunt u een natuurvergunning aanvragen voor een uitbreiding. Dit heet extern salderen. U moet een overeenkomst van overname van stikstofrechten kunnen tonen. Hieruit moet blijken hoeveel stikstofrechten u overneemt. Hiervan mag u maximaal 70% gebruiken.

U kunt alleen stikstofrechten overnemen van vee waarvoor de stallen ook feitelijk gerealiseerd zijn. De stallen moeten nog te gebruiken zijn. Dit moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met foto’s.

Ook moet verzekerd zijn dat de andere veehouderij geheel of gedeeltelijk is beëindigd. Dat moet blijken uit een intrekking van de vergunning(en) of melding. Bij uw aanvraag moet een intrekkingsbesluit of akkoordverklaring van de gemeente worden gevoegd.

Er gelden nog enkele uitzonderingen. Laat u daarom goed voorlichten.

In de beleidsregels wordt geen koppeling gemaakt met dier-/fosfaatrechten. De minister onderzoekt nog of op Rijksniveau regels aan gelden. Vóór 1 februari moet dit duidelijk zijn.

Auteur
Rob van Woerden
Jurist RO en Milieu
06-53 55 66 35

Theme picker