Hoe gaat het nu verder met de legalisatie van de PAS-meldingen?

Gepubliceerd: 2-09-2021, gezien: 1402 keer
Hoe gaat het nu verder met de legalisatie van de PAS-meldingen?

Velen hebben dit voorjaar gegevens ingediend bij RVO voor het legaliseren van hun PAS-melding. Hoe gaat de procedure nu verder?

Wanneer in de te legaliseren situatie geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden optreedt, geldt er geen vergunningplicht voor de Wet natuurbescherming. Ondernemers die meer rechtszekerheid wensen kunnen alsnog een vergunningaanvraag indienen, waarop een besluit tot ‘positieve weigering’ kan volgen.

Indien in de te legaliseren situatie wel een toename van stikstofdepositie optreedt, dient men een natuurvergunning aan te vragen bij de provincie. Dit is pas mogelijk wanneer voldoende depositieruimte beschikbaar is. De provincie informeert de ondernemer zodra depositieruimte beschikbaar is en wanneer een tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de gemaakte kosten vanwege het aanleveren van de gegevens.

De eerste verleende vergunningen worden begin 2022 verwacht. Het zal vermoedelijk 3 jaar duren voordat alle aanvragen zijn afgehandeld.

Auteur

Theme picker