Legalisatieprogramma PAS-meldingen is vastgesteld

Gepubliceerd: 3-03-2022, gezien: 1375 keer
Legalisatieprogramma PAS-meldingen is vastgesteld

Het programma voor legalisatie van PAS-meldingen is inmiddels vastgesteld en ingegaan op 28 februari 2022. Voor de legalisatie van PAS-meldingen is dit programma het beleidskader.
Hierin staan de maatregelen om stikstofruimte vrij te maken voor PAS-meldingen. Het legt ook uit hoe een PAS-melding gecontroleerd wordt en op welke wijze een vergunning kan worden verleend. Binnen drie jaar moeten de maatregelen zijn uitgevoerd en PAS-meldingen worden gelegaliseerd.

Depositieruimte voor legalisatie PAS-meldingen
Om de PAS-meldingen te legaliseren moet er stikstofdepositieruimte beschikbaar komen. Dit gebeurt door de (vrijwillige) opkoop van boerderijen middels de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De eerste stikstofdepositieruimte zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 beschikbaar komen.

Proces
Het bevoegd gezag controleert of het verzoek om legalisatie compleet is en voldoet aan de voorwaarden voor legalisatie. Als het verzoek niet compleet is krijgt u een verzoek voor het indienen van aanvullende gegevens.  Is er stikstofdepositieruimte nodig om een vergunning te verkrijgen, dan informeert het bevoegd gezag u zodra er voldoende ruimte beschikbaar is. Op dat moment kunt u een vergunningaanvraag indienen. Het bevoegd gezag verleent u op basis hiervan een vergunning.

Volledig programma bekijken
Het volledige vastgestelde legalisatieprogramma PAS-meldingen, inclusief de Nota van Antwoord kunt u via onderstaande link lezen. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming/zienswijze/ontwerp-legalisatieprogramma-pas-meldingen

Wat nu te doen?
Heeft u reeds een verzoek om legalisatie van de PAS-melding bij RVO ingediend? Dan moet u wachten op de beoordeling en het bericht dat er stikstofdepositieruimte beschikbaar is. U hoeft vooralsnog geen actie te ondernemen. Pas na de beoordeling en reactie van RVO kan het proces tot legalisatie verder in gang gezet worden.

Bedrijven die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan en nog geen verzoek om legalisatie van de PAS-melding hebben ingediend, hebben tot 1 november 2022 de mogelijkheid om een verzoek tot legalisatie in te dienen.

Mocht u al vragen hebben omtrent dit legalisatieprogramma PAS-meldingen en de juiste te ondernemen stappen, neem dan gerust contact op met uw adviseur van Rombou.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker