Stikstof: veelgestelde vragen

26-08-2020 - Grote intensieve veehouderijen vallen onder categorie 6.6 van de Richtlijn Industriële emissie. Dit zijn bedrijven met meer...
20-08-2020 - Met het overnemen van stikstofrechten van een andere veehouder kunt u een natuurvergunning aanvragen voor een uitbreiding. Dit...
07-05-2020 - In haar brief van 24 april 2020 gaat Minister Schouten verder in op de eerder aangekondigde gebiedsgerichte aanpak. Provincies...
28-04-2020 - Op 24 april 2020 heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe het kabinet de stikstofproblematiek...
24-03-2020 - Nu het coronavirus het nieuws domineert, is het logisch dat het stikstofdebat naar de achtergrond verdwijnt. Stikstof is een...
28-12-2019 - Sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komt één vraag steeds terug: Wat zijn de...
23-12-2019 -

Je kan er in het nieuws niet omheen: de gevreesde verhoging van de ODE belasting gaat door. 

19-12-2019 -

Vorige week hebben provincies de nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld.

19-12-2019 -

In 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. 

First89101112131517

Theme picker