Stikstof

01-03-2024 - Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die meer duidelijkheid verschaft over...
02-11-2023 - Wij houden goed in de gaten wat er gebeurt met de regels over vergunningsplicht bij intern salderen. Vergunningsplicht voor...
06-09-2023 - De afgelopen jaren was er veel te doen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2019 werd het PAS onverbindend verklaard....
10-07-2023 - De stoppersregelingen zijn inmiddels bekend gemaakt en het advies is om snel te beslissen of u wilt deelnemen. In dit artikel...
08-12-2022 - Geen vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase. Dat was het oordeel van de...
09-09-2022 - Emissiearme stalsystemen A1.13 en A1.28 mogen niet meer gebruikt worden in het kader van de Wet natuurbescherming met een...
22-08-2022 - Monovergisting van mest wordt steeds meer toegepast in de agrarische sector. Maar met welke procedures moeten bedrijven...
23-06-2022 - De minister van Stikstof wil de beoogde stikstofreductie snel realiseren mede door een ‘woest aantrekkelijk’...
28-02-2022 - Onder extern salderen wordt verstaan de verplaatsing van vergunde ammoniakemissie. In de volksmond wordt gesproken over...
12345

Theme picker