Stikstof

12-02-2021 - Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State in een uitspraak over een veehouderij aan Logtsebaan bepaald dat voor een...
08-02-2021 - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft d.d. 20-01-2021 uitspraak gedaan inzake de Logtsebaan (betreffende...
25-01-2021 - Op 17 december 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen. Naar verwachting zal de...
23-10-2020 - Stikstofruimte kan verleast worden bij bedrijven met stikstofdepositie (ammoniakemissie) waarvoor wel de benodigde...
27-08-2020 - Het aanvragen voor een Natuurbeschermingswet voor uitbreidingen of nieuwbouw van stallen is al tijden gemeengoed. Na de...
27-08-2020 - In december 2019 hebben de meeste provincies de beleidsregels voor vergunningverlening in het kader van de Wet...
27-08-2020 - Als uw bedrijf op enige afstand van een Natura 2000-gebied ligt, is alleen de stikstofdepositie van belang voor de...
20-08-2020 - Met het overnemen van stikstofrechten van een andere veehouder kunt u een natuurvergunning aanvragen voor een uitbreiding. Dit...
07-05-2020 - In haar brief van 24 april 2020 gaat Minister Schouten verder in op de eerder aangekondigde gebiedsgerichte aanpak. Provincies...
12345

Theme picker